Thùng rác vuông 60L

Thùng rác vuông 60L

Miễn phí

Thùng rác vuông 60L có gạt chân

Kích thước: 47 x 58 x 91 cm
Mã hàng: B-103A
Màu sắc: Xám

Mô tả sản phẩm

Thùng rác vuông 60L

Thùng rác vuông 60L có gạt chân

Kích thước: 47 x 58 x 91 cm
Mã hàng: B-103A
Màu sắc: Xám