Thùng rác vuông 120L có gạt chân

Thùng rác vuông 120L có gạt chân

Miễn phí

Mô tả sản phẩm

Thùng rác vuông 120L có gạt chân

Kích thước: 47 x 58 x 91 cm
Mã hàng: B-103A
Màu sắc: Xanh