Thùng rác tròn nhựa 120L

Thùng rác tròn nhựa 120L

Miễn phí

Mã hàng    : 30SH-RB6045-22
Kích thước : 225 x 270
Xuất xứ : Malaysia

Mô tả sản phẩm

Thùng rác tròn nhựa 120L

Mã hàng    : 30SH-RB6045-22
Kích thước : 225 x 270
Xuất xứ : Malaysia