Thùng rác tròn inox

Thùng rác tròn inox

Miễn phí

Mã hàng    : 30SH-25611-SA
Kích thước : Ø 250 x 600
Xuất xứ : Malaysia

Mô tả sản phẩm

Thùng rác tròn inox

Mã hàng    : 30SH-25611-SA
Kích thước : Ø 250 x 600
Xuất xứ : Malaysia