Thùng rác tròn inox có nắp mở

Thùng rác tròn inox có nắp mở

Miễn phí

Mã hàng    Kích thước 
30SH-25600-SH Ø 250 x 600
30SH-25750-SH Ø 250 x 750
Xuất xứ : Maylaysia

Mô tả sản phẩm

Thùng rác tròn inox có nắp mở

Mã hàng    Kích thước 
30SH-25600-SH Ø 250 x 600
30SH-25750-SH Ø 250 x 750
Xuất xứ : Maylaysia