Thùng rác có đế

Thùng rác có đế

Miễn phí

Kích thước: 47 x 58 x 91 cm
Mã hàng: B-103A
Màu sắc: Xanh

Mô tả sản phẩm

Thùng rác tròn có đế

Kích thước: 47 x 58 x 91 cm
Mã hàng: B-103A
Màu sắc: Xanh