tham_chui_chan_sieu_tham_1

Thảm rối SOFTSTEP

Miễn phí

Mô tả sản phẩm

Thảm rối SOFTSTEP

Mã hàng  Mô tả Đơn vị 
50GHU4 x 40
Thảm rồi SOFTSTEP
khổ1.2m x 1.2m không đế
Cuộn
50GG4 x 60
Thảm rồi SOFTSTEP
khổ 1.2m x 1.8m không đế
Cuộn
SOFTSTEP-KV
Thảm rối SOFTSTEP có đế
khổ 1.2m (màu đỏ, màu xanh)
không viềm
m2
SOFTSTEP-CV
Thảm rối SOFTSTEP có đế
khổ 1.2m (màu đỏ, màu xanh)
có viềm
m2
SOFTSTEP-CC
Thảm rối SOFTSTEP có đế
khổ 1.2m (màu đỏ, màu xanh)
có viềm, cắt chữ
m2
SOFTSTEP
Thảm rối SOFTSTEP có đế
khổ 1.2m. (màu đỏ,màu xanh)
có viềm, cắt chữ, cắt chữ và
kích thước theo yêu cầu