Máy làm sạch thang cuốn Comby 550

Máy làm sạch thang cuốn Comby 550

Miễn phí

Mô tơ bàn chải  1900W
Mô tơ hút  1250W
Mô tơ bơm  40W
Chiều dài  1266mm
Chiều rộng  550mm
Dung tích bình chứa/
bình đựng chất thải
 18L/25L
Đường kính bàn chải  120mm
Trọng lượng  43kg
Điện áp  230V/60Hz

Xuất sứ: Italy

Mô tả sản phẩm

Máy làm sạch thang cuốn Comby 550

Mô tơ bàn chải  1900W
Mô tơ hút  1250W
Mô tơ bơm  40W
Chiều dài  1266mm
Chiều rộng  550mm
Dung tích bình chứa/
bình đựng chất thải
 18L/25L
Đường kính bàn chải  120mm
Trọng lượng  43kg
Điện áp  230V/60Hz

Xuất sứ: Italy