Máy giặt thảm liên hợp EX-SC-3840

Máy giặt thảm liên hợp EX-SC-3840

Miễn phí

Mô tả sản phẩm

Máy giặt thảm liên hợp EX-SC-3840

Độ rộng làm việc 410mm
Bình đựng dung dịch/
bình đựng chất thải
55/38 L
Mô tơ bàn chải 1200W
Mô tơ hút- 2 kỳ 1236W
Tốc độ bơm 100 psi
Công suất 195 m2/giờ
Trọng lượng 64kg

Xuất xứ: USA