Luoi_dao_cao_san_kinh

Lưỡi dao cạo sàn, kính

Miễn phí

Mã hàng   Mô tả
UGRB-10 Lưỡi cao su cao sàn
UGTR-10-02 Lưỡi cao su cạo kính
Xuất xứ Đức

Mô tả sản phẩm

Lưỡi dao cạo sàn, kính

Mã hàng   Mô tả
UGRB-10 Lưỡi cao su cao sàn
UGTR-10-02 Lưỡi cao su cạo kính
Xuất xứ Đức