caylaukho

Hệ thống cây lau khô

Miễn phí

Mô tả sản phẩm

Hệ thống cây lau khô

Cây lau khô 40cm ( trọn bộ giẻ, khung, cán)
Giẻ lau sàn khô cotton trắng 40cm
Giẻ lau sàn khô acrylic xanh 40cm
Khung giẻ

Cây lau khô 60cm ( trọn bộ giẻ, khung, cán)
Giẻ lau sàn khô cotton trắng 60cm
Giẻ lau sàn khô acrylic xanh 60cm
Khung giẻ

Cây lau khô 80cm ( trọn bộ giẻ, khung, cán)
Giẻ lau sàn khô cotton trắng 80cm
Giẻ lau sàn khô acrylic xanh 80cm
Khung giẻ

Cây lau khô 100cm ( Trọn bộ giẻ, khung, cán)
Giẻ lau khô cotton trắng 100cm
Khung giẻ