gie-lau-uot-tron-do

Giẻ lau ướt tròn

Miễn phí

Mô tả sản phẩm

Giẻ lau ướt tròn

Mã hàng
 Tên sản phẩm
 KWM4530-R  Giẻ lau ướt tròn đỏ
 KWM4530-B  Giẻ lau ướt tròn xanh
 KWM4530-Y  Giẻ lau ướt tròn vàng
 KWWM4591  Cán nhôm
 KWWM4591B  Cán nhôm + giẻ lau
 Tình trạng : còn hàng
 Xuất xứ : Kleanway