Bộ cây lau ẩm

Bộ cây lau ẩm

Miễn phí

Mô tả sản phẩm

Bộ cây lau ẩm

Mã hàng Tên sản phẩm
 KWWM 4401B Bộ cây lau ẩm ( trọn bộ) giẻ KWWM 4401
 KWWM 4400 Bàn lau sàn khô, ướt khung nhựa 42 x 9cm
 KWWM 4401 Giẻ lau sàn khô, ướt sợi cotton xanh 42 x 12 cm
 KWWM4403 Giẻ lau khô ướt sợi Polyeste pha cotton
 KWWM4404B Giẻ lau sàn khô, ướt 45 x 12cm
 Xuất xứ: Iataly