Trang thông tin điện tử của Việt Thắng Investment

hotline

Chiến lựơc con người

»»Chiến lựơc con người
Chiến lựơc con người2018-08-16T17:38:07+07:00

Việt Thắng Investment luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá, tập đoàn đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài. Mục tiêu tuyển dụng của Tập đoàn là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả – nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn.

Tập đoàn luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động.

Việt Thắng Investment đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho CBNV, để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của Việt Thắng Investment trong bất cứ hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống đào tạo, Việt Thắng Investment sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

0967960280