Trang thông tin điện tử của Việt Thắng Investment

hotline

Phát triển bền vững

»Phát triển bền vững
Phát triển bền vững2018-09-04T15:19:28+07:00

KHÁT VỌNG TIÊN PHONG…

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, lấy Bất động sản và Môi Trường làm lĩnh vực trọng tâm, VIỆT THẮNG GROUP phấn đấu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế…

0967960280